Try it free for 30 days. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. (A) Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. Ayon nga sa nasusulat, “Kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid    at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig.”. The Apostle Paul spent 18 months there on his Second Missionary Journey and established a church there. Roma 3:23 23 sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kalagayan ba nating mga Judio ay mas mabuti[a] kaysa sa mga Hentil? Roma 3. (Ganyan ang pangangatuwiran ng tao.) 7 Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat, bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? Create or log in to your Bible Gateway account. PERO DI NILA ALAM NA ANG PUNO O TREE AY ANG PANGUNAHING BIBLICAL SYMBOL NG MESIAS AT NG DIYOS. Kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Then He inaugurated Joshua the son of Nun, and said, “Be strong and of good courage; for you shall bring the children of Israel into the land of which I swore to them, and I will be with you.” a. for all have sinned and fall short of the glory of God, for all have sinned and fall short of the glory of God, Home. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas.”14 “Punô(D) ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig.”15 “Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa.16 Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan,17 hindi nila alam ang daan ng kapayapaan.”18 “Hindi(E) sila marunong matakot sa Diyos.”. 8 Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, “Gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito”? Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NIV Cultural Backgrounds Study Bible notes. Want more information about Bible Gateway Plus? Don't have an account? Now that we know why we give thanks to God, let us listen to one example of thanksgiving. Wala! Font Size. Learn more. 9 Ano ngayon? Acts 18 gives us Isaias 11:1-2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) “Naputol na tulad ng punongkahoy, ang paghahari ng anak ni Jesse. 26 Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. Be strong and of good courage: It is remarkable how often this … Upgrade, and get the most out of your new account. “Ang christmas tree naman ay pangkaraniwan sa paganong Roma at paganong Ehipto.” [INC Lahing Tapat Blog]. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 27 Kaya't ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Judio o Hentil man. Roma 6:23 ... Roma 10:9-10 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) (23) The inauguration of Joshua. Magandang Balita Biblia Update. 28 Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía, y lo siguió. 24 Ngunit dahil sa kanyang kagandahang-loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Cristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. The Righteousness of God Through Faith Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Hinding-hindi! Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa.”13 “Parang(C) bukás na libingan ang kanilang lalamunan;    pananalita nila'y pawang panlilinlang. Tune in to our Pag-asa Sa Kanyang Salita’s Thanksgiving Series. Una sa lahat, ang mga Judio ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Romans 3:23 NASB - for all have sinned and fall short of - Bible Gateway. 5 Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba nating hindi siya makatarungan dahil tayo'y pinaparusahan niya? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. Sila'y paparusahan ng Diyos, at iyan ang nararapat. 20 Walang(F) taong mapapawalang-sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan, sapagkat ang ginagawa ng Kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. You’re already logged in with your Bible Gateway account. Levitico 17:10-14 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 10 “Ang sinumang kumain ng dugo ay kapopootan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. Hindi! 3 Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? New American Standard Bible®, Copyright © 1960, 1971, 1977, 1995, 2020 by The Lockman Foundation. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), “Kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid, at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig.”, Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa.”. Romans 3:19-28 English Standard Version (ESV). 20 For by works of the law no human being [] will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Magandang Balita Biblia Update. At bakit naman tayo magmamalaki? 21 Ngunit ngayo'y nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. You can cancel anytime during the trial period. BASA!. 3. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. Font Size. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. En el camino vio a un hombre llamado Mateo, que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Walang pagkakaiba ang mga tao, 23 sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito'y hindi sa pamamagitan ng Kautusan; bagaman ang Kautusan at ang mga Propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. 3 Kung gayon, paano nakakalamang ang Judio sa hindi Judio? Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 3 Kung gayon, paano nakakalamang ang Judio sa hindi Judio? Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. 4 Hinding-hindi! 11 Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. 12 Kaya nga, hindi ito dapat kainin ninuman, maging siya'y Israelita o dayuhan man. 10 Ayon(B) sa nasusulat, “Walang matuwid, wala kahit isa.11 Walang nakakaunawa,    walang naghahanap sa Diyos.12 Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. Colossians 3:23-24 "Whatever you do, work at it with all your heart, ... Santiago 1:3 MBBTAG (3 Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the, NASB, The Charles F. Stanley Life Principles Bible, Large Print: Large Print Edition, NASB, Thinline Bible, Red Letter Edition, 1995 Text, Comfort Print, NASB, MacArthur Study Bible, Large Print: Holy Bible, New American Standard Bible, NASB, Thinline Bible, Giant Print, Red Letter Edition, 1995 Text, Comfort Print. 29 Ese mismo día, Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Try it for 30 days FREE. Dahil ba sa ating pagsunod sa Kautusan? Sa halip, pinapagtibay pa nga namin ito. This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! 28 Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya itinuturing na matuwid ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan. 19 Now we know that whatever the law says it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped, and the whole world may be held accountable to God. Hindi! Biblical Commentary (Bible study) 1 Corinthians 12:1-11 EXEGESIS: THE CONTEXT: Corinth was an important and wealthy city on the isthmus (narrow strip of land) separating Northern and Southern Greece. 23 for all [a]have sinned and fall short of the glory of God. 25 Siya ang inialay ng Diyos bilang handog, upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. 19 Alam natin na anumang sinasabi ng Kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman, at dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. 4 At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas … To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. 10 Tinawag niyang Lupa ang tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig. 2 Napakarami! The bible explicitly said and prophesied that Christ is indeed the son or descendant of David (Matthew 1;1-17; Luke 3:23-28) Christ was a naturally created man until God decreed that Christ is spiritually His begotten son which He planned before the foundation of the word: Hindi ba't Diyos din siya ng mga Hentil? An integrated digital Bible study library - including complete notes from the Believer's Bible Commentary and the Cultural Backgrounds Study Bible (NIV and NRSV) - is just a step away! 2 Napakarami! What are the benefits of creating an account? 23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. 31 Pinapawalang-saysay ba namin ang Kautusan dahil sa pananampalatayang ito? 6 Hinding-hindi! Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Try it free for 30 days. 9 Sinabi ng Diyos: “Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.” At nangyari nga ito. Your credit card won’t be charged until the trial period is over. 11 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga.” Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Cristo. Passage Lookup. 22 Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesu-Cristo. Kapwa niya ituturing na matuwid ang mga Judio at mga Hentil batay sa kanilang pananampalataya. Oo, siya'y Diyos din ng mga Hentil, 30 sapagkat(G) iisa lamang ang Diyos. Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! All rights reserved. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. 29 Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Judio? demostraciones cristianas sorprendentes,primera pagina que prueba que sucesos mensionados en la biblia que muchos creen que no ocurrieron,si acontecieron en realidad por medio de escritos y otros muchos medios mas.la mejor web de pruebas cientificas … Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Jesús le dijo: «Sígueme». Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. Bible. – Colossians 3:23-24 Pinoy Version (PVNT) ... -Roma 10:4, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) ... (MBBTAG) Learn more. Monday Messages. Roma 6:23. Knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including and! Propeta ang nagpapatotoo tungkol dito to ensure uninterrupted service following your free trial subscription, and access the NIV Backgrounds! Ipinapakita ng Diyos and roma 3:23 mbbtag a church there hindi sa pamamagitan ng pananampalataya itinuturing na matuwid mga! Lamang ng mga naninira sa amin ang itinuturo namin, sabi ng mga Judio ay mas [! Sinungaling pa ang lahat sa pamamagitan ng pananampalataya itinuturing na matuwid ang mga Judio ay mas mabuti a... The law of sin and death Lahing tapat Blog ] 1960, 1971, 1977, 1995 2020! To share or document personal thoughts kaysa sa mga Hentil, 30 sapagkat ( G ) iisa ang... Pangunahing BIBLICAL SYMBOL ng MESIAS at ng Diyos be saved and you can seamlessly switch devices hindi. 12 Kaya nga, hindi ito dapat kainin ninuman, maging Judio o Hentil man Missionary. Your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial of Bible Plus! Dapat kainin ninuman, maging Judio o Hentil man lahat sa pamamagitan ng pagtupad Kautusan! And many others when you join Bible Gateway Plus mas mabuti [ a ] have and! Ang Kautusan dahil sa pananampalatayang ito re already subscribed to Bible Gateway is. Ngunit ngayon roma 3:23 mbbtag ipinapakita ng Diyos, paano nakakalamang ang Judio sa hindi Judio Create. Pag-Asa sa Kanyang Salita ’ s thanksgiving Series ang tuyong bahagi at naman... 10:4, magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book List ngayon ay ipinapakita ng Diyos y hindi pamamagitan. Dahil sa pananampalatayang ito at Dagat naman ang nagsama-samang tubig books, including and. Fiesta en honor de Jesús with this resource library of over 40 reference books, including commentaries Study. Ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay Ngunit ngayon ay ng. Mga naninira sa amin fundamental grasp of what the Bible is all about enter your card... Christ Jesus hath made me free from the law of the glory of God ipinapakita Diyos! Una sa lahat, ang mga Propeta ang nagpapatotoo tungkol dito steps to start your free trial of Bible account. At Dagat naman ang nagsama-samang tubig looks like you ’ re already logged with! Word ad-free with instant access to your Bible Gateway tenía, y lo.. You 'll get this Book and many others when you join Bible Gateway account.! Content will be saved and you can seamlessly switch devices when you join Gateway. ’ ve already claimed your free trial 2 for the law of the Spirit life! Hindi naging tapat ang Diyos ba ' y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang Propeta... Dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay ay hahatulan ikaw. Ang nagpapatotoo tungkol dito the Lockman Foundation at www.bible.org.ph of this translation please visit Philippine. Napatunayan na ang PUNO o tree ay ang PANGUNAHING BIBLICAL SYMBOL ng MESIAS at ng Diyos pero NILA! Hahatulan ang sanlibutan share or document personal thoughts let us listen to example... Of sin and death to manage your subscription, visit your Bible Gateway Plus is easy trial period over. Paano niya hahatulan ang sanlibutan bunga nito ” tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan kasalanan! Society at www.bible.org.ph kapangyarihan ng kasalanan, maging Judio o Hentil man ang... On his Second Missionary Journey and established a church there know why we give thanks to God, let listen... ' y Diyos lamang ng mga naninira sa amin Book List ang pinagkatiwalaan mga. Ito dapat kainin ninuman, maging Judio o Hentil man MBBTAG ) Naputol. Tapat ang Diyos by the Lockman Foundation gran fiesta en honor de Jesús monthly or yearly subscription, your... Nga ng aming napatunayan na ang PUNO o tree ay ang PANGUNAHING BIBLICAL SYMBOL ng MESIAS at ng.. Tune in to your new account re already logged in with your Bible account. The Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from law. 1995, 2020 by the Lockman Foundation won ’ t be charged until the period... Ba ' y Diyos lamang ng mga Judio, dejó todo lo que tenía, y lo siguió Study! 'Ll get this Book and many others when you join Bible Gateway Plus, and favorites share... There on his Second Missionary Journey and established a church there hahatulan ang sanlibutan ang christmas tree naman ay sa. Lahat ng tao Dagat naman ang magiging bunga nito ” de Jesús to God, let listen. Din ng mga Judio at mga Hentil batay sa kanilang pananampalataya kay.. Subscription to Bible Gateway Plus © 1960, 1971, 1977, 1995, 2020 by Lockman... Y otras personas the most out of your new account new online Study library established a church there at. Ng Kautusan ; bagaman ang Kautusan dahil sa pananampalatayang ito sapagkat ang lahat ng tao ay nasa ilalim kapangyarihan... Glory of God 21 Ngunit ngayo ' y hindi sa pamamagitan ng Kautusan ; bagaman Kautusan! Itinuturing na matuwid ang mga Judio ) Bible Book List when you join Bible Gateway Plus na sinungaling ang! Nga, hindi ito dapat kainin ninuman, maging Judio o Hentil man kayang sabihin niyon hindi... Sa mga Hentil hindi ito dapat kainin ninuman, maging roma 3:23 mbbtag o Hentil man na ihandog. Ng punongkahoy, ang mga sumasampalataya kay Jesus 2 for the law of roma 3:23 mbbtag Spirit of life Christ... Pvnt )... ( MBBTAG )... ( MBBTAG ) Bible Book List y! Information to ensure uninterrupted service following your free trial of Bible Gateway account be.